Author revista

KREU
0

Po kërkoj njeri!

Nga: Dr. Halis Demirxhan Kur shohim ngjarjet e krimeve që ditët e sotme po zënë tepër…

KREU
0

Heshtja si virtyt

Nga Ebu Hamid El-Gazali Gjuha përbën rrezikshmëri të lartë. Njeriu shpëton prej saj vetëm duke heshtur.…

KREU
0

Mirësia është moral i lartë

Nga Shemsedin Kërësh Kuptimi leksikor i fjalës “birr” është “besnikëri” dhe “bindje”.1 Besnikëria dhe bindja janë…

1 2 3 5